117 results:

41. Florian Meier, B.Eng.

…Florian Meier, B.Eng. | Beschäftigter FB Informatik, meierf@hochschule-trier.de, Schneidershof, S-B207

URL: /en/search-for-persons/detail-of-person/contact/florian-meier-1897

42. Application Deadlines

… Science LL.M. Master of Laws Bachelor´s Degree Programmes Degree Programme Degree first FSS* higher FSS* Deadline Angewandte Informatik B.Sc. no 3 - 7 08.04.2021 Angewandte Informatik unnd Künstliche Intelligenz B.Sc. jes 2 08.04.2021 Angewandte…

URL: https://www.umwelt-campus.de/en/study/application-admission/application-deadlines

43. Prof. Dr. Stefan Benzschawel

…Prof. Dr. Stefan Benzschawel | Professor FB Informatik, S.Benzschawel@hochschule-trier.de, +49 651 8103-712, Schneidershof, S-G103

URL: /en/search-for-persons/detail-of-person/contact/prof-dr-stefan-benzschawel-768

44. Prof. Dr. Tilo Mentler

…Prof. Dr. Tilo Mentler | Professor FB Informatik, mentler@hochschule-trier.de, +49 651 8103-424, Schneidershof, S-O202

URL: /en/search-for-persons/detail-of-person/contact/prof-dr-tilo-mentler-2044

45. Prof. Dr. Rainer Oechsle

…Prof. Dr. Rainer Oechsle | Professor FB Informatik, R.Oechsle@hochschule-trier.de, +49 651 8103-508, Schneidershof, S-O210

URL: /en/search-for-persons/detail-of-person/contact/prof-dr-rainer-oechsle-232

46. Prof. Dr. Georg Schneider

…Prof. Dr. Georg Schneider | Professor FB Informatik, G.Schneider@hochschule-trier.de, +49 651 8103-580, Schneidershof, S-G106a

URL: /en/search-for-persons/detail-of-person/contact/prof-dr-georg-schneider-47

47. Prof. Dr. Jörn Schneider

…Prof. Dr. Jörn Schneider | Professor FB Informatik, J.Schneider@hochschule-trier.de, +49 651 8103-590, Schneidershof, S-G104

URL: /en/search-for-persons/detail-of-person/contact/prof-dr-j-rn-schneider-360

48. Mishael Ewetotore Adje

…Mishael Ewetotore Adje | Doktorand FB Informatik, msdj1344@hochschule-trier.de

URL: /en/search-for-persons/detail-of-person/contact/mishael-ewetotore-adje-2302

49. Jens Adrian Krause, B. Sc.

…Jens Adrian Krause, B. Sc. | Assistent FB Informatik, krauseje@hochschule-trier.de

URL: /en/search-for-persons/detail-of-person/contact/jens-adrian-krause-953

50. Nick Baldig, B.Sc.

…Nick Baldig, B.Sc. | Assistent FB Informatik, N.Baldig@hochschule-trier.de, Schneidershof, S-O1

URL: /en/search-for-persons/detail-of-person/contact/nick-baldig-1497

back-to-top nach oben